Ekologie

Na světě kolem nás nám záleží! Vstupní suroviny do výroby tiskárny MAFRAPRINT nakupují jen od environmentálně odpovědných dodavatelů - a stejně tak se chovají i při vlastní výrobě a nakládání se vzniklými odpady.

Papír

Potiskované materiály používané v tiskárnách MAFRAPRINT jsou nositely celé řady certifikátů, které garantují jejich příznivé vlastnosti vůči životnímu prostředí – ať už se jedná o proces získávání surovin potřebných k jejich výrobě, jejich složení či dopad výroby na okolní prostředí.

EcoLabel – certifikát, který zahrnuje velmi širokou oblast proměnných a tím zaručuje příznivost produktu k životnímu prostředí. Posuzuje se využití recyklovaných vláken, použitý surový materiál, použité chemikálie, nakládání (spotřeba) s energiemi, emise a odpadový management. Všechny tyto charakteristiky musí splňovat přesně stanovené podmínky.

FSC (Forest Stewardship Council) – značka FSC zaručuje, že dřevo nebylo vytěženo nelegálně a pochází z lesů obhospodařovaných přírodě blízkým způsobem. Certifikát FSC zajišťuje spravedlivou mzdu, bezpečnost práce a možnost vzdělávání lidem, kteří v lese a na zpracování výrobku pracují.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) – světový certifikační systém péče o lesy. Posuzuje hospodaření se zdroji, vlastní těžbu, dopravu i dodržování legislativy. Dřevo pochází z legálních a trvale udržitelných zdrojů.

Recyklovaný papír

Papíry používané v tiskárnách MAFRAPRINT obsahují nejméně 70% recyklovaných vláken, zbytek tvoří mechanická dřevovina, ale i 100 % recyklovaných vláken. Papír lze recyklovat nejméně 7krát, poté je využit k výrobě bioenergie. Nelze recyklovat papíry potažené fólií a obsahující další umělé látky.

Proč recyklovat

Lesy absorbují oxid uhličitý z atmosféry, čímž snižují klimatické změny na naší planetě. V lesích žijí dvě třetiny živočišných druhů na Zemi. Používejte i Vy společně s dalšími zákazníky tiskáren MAFRAPRINT papír s vysokým obsahem recyklovaných vláken, čímž napomůžete ochraně životního prostředí.

Barvy

Barvy používané v tiskárnách MAFRAPRINT zasychají penetrací netoxických rozpouštědel do papíru v kombinaci s jejich odpařováním. Celý tento proces probíhá za běžné teploty v tiskové hale. Není proto třeba - na rozdíl od jiných způsobů zasychání (heatset, UV/EB) - tento proces jakkoliv iniciovat či podporovat. Nedochází tedy ke spotřebě další energie, ať už se jedná o elektrickou energii, či plyn. Není zde tak potřeba využívání dalších přírodních zdrojů. Všechny používané tiskové barvy v tiskárnách MAFRAPRINT mají obsah VOC (těkavé organické látky) nižší než 0,01%. Nezpůsobují tak emise chemikálií, jež mohou mít dopad na imunitu organismu a způsobovat alergie. Není tak nutné nic zachytávat a zpracovávat, a nehrozí úniky do životního prostředí.

Předtisková příprava

Pro výrobu tiskových forem je používána technologie Computer to Plate, jež obecně při svém zavedení, díky redukci mezikroků ve výrobě tiskových forem, výrazně snížila množství použitých chemikálií a potencionálně nebezpečného a těžko zpracovatelného odpadu. Hliník z již použitých tiskových forem lze recyklovat pro opětovnou výrobu dalších produktů či opět tiskových forem.

Odpad

Veškerý odpad, který tiskárny MAFRAPRINT vyprodukují, je evidován a následně předáván ke zpracování specializovaným společnostem. Maximální možné množství odpadu je recyklováno, ať už se jedná o hliník z tiskových desek či použitý tiskový papír.

Tiskárny MAFRAPRINT jsou součástí projektu Zelená firma. Tento projekt je zaměřený na sběr a následnou recyklaci firemního elektroodpadu a baterií. A také umožňuje sběr drobného elektroodpadu od zaměstnanců společnosti.

PRAHA
Tiskařská 2
108 00 Praha 10
Tel.: 225 068 109

Zobrazit na mapě

OLOMOUC
Pavelkova 7
772 11 Olomouc
Tel.: 583 803 112

Zobrazit na mapě