Příprava dat

Při přípravě dat pro tisk v našich tiskárnách je nutné vycházet z tiskové normy ČSN ISO 12647-3 Coldset – novinový tisk ofsetem. Zaslaná tisková PDF by měla odpovídat normě ISO 15930, tzn. že PDF musí být ve standardu PDF/X – 1a: 2001.

Berlínský formát

Jedná se o velikost strany 315x470mm. Pokud spojíme dvě Berlínské strany, vznikne Berlínská panoramatická strana o fyzickém rozměru 630x470mm. V Berlínském formátu vychází například deník MF DNES.

Berlínská strana

Formát výsledku 315x470mm
Formát elektronický 313x448mm
Formát sazební 286x435mm

Panoramatická Berlínská strana

Formát výsledku 470x630mm
Formát elektronický 448x626mm
Formát sazební 435x599mm

Při přípravě dat pro tisk Berlínských stran se nejčastěji vyskytují tyto chyby:

 • Špatný rozměr elektronické strany
 • Větší formát sazebního obrazce
 • Nevycentrování sazebního obrazce vůči formátu elektronické strany
 • Špatný nebo žádný výstupní záměr (ICC profil) u tiskového PDF
 • Překročená hodnota 240% součtu tónových hodnot
 • Grafika v barvovém prostoru RGB
 • Použití přímých barev PANTONE

Tabloidní formát

Jedná se o velikost strany 235x315mm. Pokud spojíme dvě tabloidní strany dohromady, vznikne tabloidní panoramatická strana o fyzickém rozměru 470x315mm (tj. Berlínská strana). V tabloidním formátu vychází například deník METRO. Zásadní rozdíl při přípravě dat pro tabloidní formát oproti Berlínskému je v tom, že tabloidní strany jsou připravovány vždy v páru, jedno tiskové PDF obsahuje dvě tabloidní strany.

Jednotlivá strana

Formát výsledku 235x315mm
Formát elektronický 224x313mm
Formát sazební 204x286mm

Dvojice stran

Formát výsledku 315x470mm
Formát elektronický 313x448mm
Formát sazební 286x435mm

Při přípravě dat pro tisk Tabloidních stran se nejčastěji vyskytují tyto chyby:

 • Nespárování dvou tabloidních stran do jednoho tiskového PDF
 • Nesprávná rotace sudých a lichých stran
 • Špatný rozměr elektronické strany
 • Nevycentrování sazebního obrazce vůči formátu elektronické strany
 • Špatný nebo žádný výstupní záměr (ICC profil) u tiskového PDF
 • Překročená hodnota 240% součtu tónových hodnot
 • Grafika v barvovém prostoru RGB
 • Použití přímých barev PANTONE

Jiný formát

Je to formát, kdy na standardní berlínskou panoramatickou stranu je z obou stran přilepena standardní berlínská single strana. Grafika tedy může plynule přecházet přes všechny čtyři strany. Tento formát je využíván zejména k reklamním účelům.

Levá strana

Formát dokumentu 313x448mm
Formát sazební 295x435mm
Formát výsledku 293x435mm

Panoramatická strana

Formát dokumentu 626x448mm
Formát sazební 620x435mm
Formát výsledku 616x435mm

Pravá strana

Formát dokumentu 315x470mm
Formát sazební 313x448mm
Formát výsledku 286x435mm

Formát, který jak už název napovídá, je polovinou strany standardní. Pro jeho výrobu jsou použity užší role papíru a tak je možné dosáhnout tohoto formátu. Opět se jedná o formát využívaný pro reklamní účely.

Půlstrana

Formát výsledku 315x470mm
Formát elektronický 313x448mm
Formát sazební 286x435mm

Pokud nevyhovuje klientovi Berlínský nebo tabloidní formát, je možné, při dokončujícím zpracování produkt oříznout ze tří stran, dle požadavků klienta. Tato možnost je využívána při výrobě letáků pro obchodní řetězce.

Vzorový leták

Formát výsledku 300x350mm
Formát elektronický 313x448mm
Formát sazební 310x355mm

Zakázka na vazbu V1

U tohoto formátu je předpoklad, že bude po tisku probíhat dokončující zpracování na drátošičce s následným trojřezem. Tento způsob zpracování je využíván při výrobě magazínů, které mají obálku ze zušlechtěného papíru tištěné pomocí jiné tiskové techniky. Pro uvedení parametrů, byl použit vzor výsledného produktu ve formátu A4 se spadávkou.

Produkt rozměru A4

Formát výsledku 210x297mm
Formát elektronický 313x448mm
Formát sazební 307x430mm

Při přípravě dat pro tisk Zakázky na vazbu V1 se nejčastěji vyskytují tyto chyby:

 • Špatně definována spadávka
 • Chybně umístěné ořezové značky
 • Špatný rozměr elektronické strany
 • Větší formát sazebního obrazce
 • Nevycentrování sazebního obrazce vůči formátu elektronické strany
 • Špatný nebo žádný výstupní záměr (ICC profil) u tiskového PDF
 • Překročená hodnota 240% součtu tónových hodnot
 • Grafika v barvovém prostoru RGB
 • Použití přímých barev PANTONE

PRAHA
Tiskařská 2
108 00 Praha 10
Tel.: 225 068 109

Zobrazit na mapě

OLOMOUC
Pavelkova 7
772 11 Olomouc
Tel.: 583 803 112

Zobrazit na mapě