Ekológia

Na svete okolo nás nám záleží! Vstupné suroviny do výroby tlačiarní MAFRAPRINT nakupujú len od environmentálne zodpovedných dodávateľov - a rovnako tak sa správajú aj pri vlastnej výrobe a nakladania s odpadom.

Papier

Potláčané materiály používané v tlačiarňach MAFRAPRINT sú nositeľmi celej rady certifikátov, ktoré garantujú ich priaznivé vlastnosti voči životnému prostrediu – či už sa jedná o proces získavania surovín potrebných k jej výrobe, jej zloženie či dopad výroby na okolité prostredie.

EcoLabel – certifikát, ktorý zahrňuje veľmi širokú oblasť premenných a tým zaručuje priaznivosti produktu k životnému prostrediu. Posudzuje sa využitie recyklovaných vlákien, použitý surový materiál, použité chemikálie, nakladanie (spotreba) s energiami, emisie a odpadový manažment. Všetky tieto charakteristiky musia splňovať presne stanovené podmienky.

FSC (Forest Stewardship Council) – značka FSC zaručuje, že drevo nebolo vyťažené nelegálne a pochádza z lesov obhospodarovaných prírode blízkym spôsobom. Certifikát FSC zaisťuje spravodlivú mzdu, bezpečnosť práce a možnosť vzdelávania ľuďom, ktorí v lese a na spracovanie výrobku pracujú.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) – svetový certifikačný systém starostlivosti o lesy. Posudzuje hospodárenie so zdrojmi, vlastnú ťažbu, dopravu i dodržiavanie legislatívy. Drevo pochádza z legálnych a trvalo udržateľných zdrojov.

Recyklovaný papier

Papiere používané v tlačiarňach MAFRAPRINT obsahujú nejmenej 70% recyklovaných vlákien, zbytok tvorí mechanická drevovina, ale i 100 % recyklovaných vlákien. Papier je možné recyklovať nejmenej 7-krát, potom je využitý na výrobu bioenergie. Nemožno recyklovať papiere potiahnuté fóliou a obsahujúce ďalšie umelé látky.

Prečo recyklovať?

Lesy absorbujú oxid uhličitý z atmosféry, čím znižujú klimatické zmeny na našej planéte. V lesoch žijú dve tretiny živočíšnych druhov na Zemi. Používajte aj Vy spoločne s ďalšími zákazníkmi tlačiarní MAFRAPRINT papier s vysokým obsahom recyklovaných vlákien, čím napomôžete ochrane životného prostredia.

Farby

Farby používané v tlačiarňach MAFRAPRINT zasychajú penetráciou netoxických rozpúšťadiel do papiera v kombinácii s ich odparovaním. Celý tento proces prebieha za bežnej teploty v tlačovej hale. Nie je pre­­­to treba - na rozdiel od iných spôsobov schnutia (heatset, UV/EB) - tento proces akokoľvek iniciovať alebo podporovať. Nedochádza teda k spotrebe ďalšie energie, či už sa jedná o elektrickú energiu, či plyn. Nie je tu tak potreba využívania ďalších prírodných zdrojov. Všetky používané tlačové farby v tlačiarňach MAFRAPRINT majú obsah VOC (prchavé organické látky) nižšie než 0,01%. Nespôsobujú tak emisie chemikálií, ktoré môžu mať vplyv na imunitu organizmu a spôsobovať alergie. Nie je tak nutné nič zachytávať a spracovávať, a nehrozia úniky do životného prostredia.

Predtlačová príprava

Pre výrobu tlačových foriem je používaná technológia Computer to Plate, ktoré všeobecne pri svojom zavedení, vďaka redukcii medzikrokov vo výrobe tlačových foriem, výrazne znížila množstvo použitých chemikálií a potenciálne nebezpečného a ťažko spracovatelného odpadu. Hliník z už použitých tlačových foriem je možné recyklovať pre opätovnú výrobu ďalších produktov či opäť tlačových foriem.

Odpad

Všetok odpad, ktorý tlačiarne MAFRAPRINT vyprodukujú, je evidovaný a následne odovzdávaný na spracovanie špecializovaným spoločnostiam. Maximálne možné množstvo odpadu je recyklované, či už sa jedná o hliník z tlačových dosiek či použitý tlačový papier.

Tlačiarne MAFRAPRINT sú súčasťou projektu Zelená firma. Tento projekt je zameraný na zber a následnú recykláciu firemného elektroodpadu a batérií. A tiež umožňuje zber drobného elektroodpadu od zamestnancov spoločnosti.

PRAHA
Tiskařská 2
108 00 Praha 10
Tel.: 225 068 109

Zobraziť na mape

OLOMOUC
Pavelkova 7
772 11 Olomouc
Tel.: 583 803 112

Zobraziť na mape