Firemný profil

Sme tlačiareň s dvoma strategicky umiestnenými závodmi a dostatočnou kapacitou na uspokojenie veľkých, stredných, ale aj malých zákaziek. To všetko v širokej škále rozmerov. S nami máte v jednom balíku aj média typy z celej spoločnosti MAFRA.

Základné informácie

Tlačiarne MAFRAPRINT sú súčasťou akciovej spoločnosti MAFRA, mediálneho domu, ktorý má vo svojom portfóliu celú radu mediatypov. Je okrem iného vydavateľom celoštátnych denníkov MF DNES, LIDOVÉ NOVINY, a METRO. Internet zastupujú spravodajské portály iDNES.cz, lidovky.cz, či najrôznejšie záujmové weby ako rajce.cz, arome.cz a eMimino.cz. Mediálna skupina MAFRA tiež prevádzkuje televíznu stanicu ÓČKO, internetovú televíziu iDNES.tv a rádio Impuls.

Tlačiarne MAFRAPRINT sú špecializované na coldsetovú ofsetovú tlač - vyrábame letáky, časopisy, magazíny a noviny. Výroba prebieha v dvoch prevádzkach umiestnených v Prahe a Olomouci. Tieto závody sú vybudované podľa jednotného projektu, sú vybavené rovnakou výrobnou technológiou, používajú zhodné technologické postupy a materiály. To všetko nám umožňuje vyrábať na všetkých linkách v porovnateľnej kvalite.

V tlačiarňach je našim zákazníkom k dispozícii kapacita až siedmich výrobných liniek, ktorých základom sú coldsetové ofsetové rotačné tlačové stroje König & Bauer Colora a expedičné zariadenia FERAG. Koncepcia dvoch závodov v Olomouci a Prahe poskytuje optimálne podmienky pre dodržanie stability technológie výroby, predovšetkým prevádzkovú istotu a vysokú kvalitu tlačenej produkcie. Geograficky sú oba závody umiestnené tak, aby mohli denne zásobovať novinovou produkciou všetky kraje Českej republiky.

História

2022
Je začatá prvá fáza obnovy liniek na výrobu tlačových dosiek, a to retrofitom existujúceho zariadenia v olomouckej tlačiarni. Týmto sa už aj tak spoľahlivé zariadenia stávajú ešte spoľahlivejšími a modernejšími. Zároveň prebieha významná časť výmeny osvetlenia ako vnútorných, tak vonkajších priestorov tlačiarní.
2021
Opäť je rozšírené výrobné portfólio, a to investíciou do priemyselnej 3D tlačiarne. Týmto sa tlačiarne vydávajú aj do menej tradičnej oblasti tlačovej produkcie.
2020
Dochádza k ďalšiemu dovybaveniu znášacej linky väzby V1 v pražskej tlačiarni, kterého dôsledkom je jako zefektívnenie výroby magazínovej produkcie, tak aj zvýšenie jej spoľahlivosti a plynulosti.
2019
A zvyšovanie výkonu pokračuje aj v roku 2019. V pražskej tlačiarni bola ďalšia výrobná linka dovybavená moderným orezovým bubnom SNT 50, čím bol opäť významne navýšený potenciálny objem najmä vysokonákladových komerčných zákaziek. Ďalej sú do produkcie spustené ink jetové tlačiarne na expedičných linkách, ktoré umožňujú personalizáciu produkcie. Zároveň v tomto roku prešli vybrané tituly denníkovej produkcie tlačiarní prísnou kontrolou dopadu ich výroby a produktov samotných na životné prostredie a boli certifikované značkou EcoLabel.
2018
Tento rok je v tlačiarňach v znamení zvyšovania rýchlosti a efektivity výroby. V olomouckej tlačiarni je výrobná technológia doplnená o ďalší, už tretí, orezový bubon s vyšším výkonom, než doteraz ponúkali existujúce technológie. V Prahe bola v predchádzajúcom roku inštalovaná výrobná linka V1 doplnená o odvíjacie stanice multidiskov, čo umožňuje plynulejšie a rýchlejšie zásobovanie linky zložkami, a zariadenie UniCover, umožňujúce falcovanie a nakladanie obálok.
2017
V nadväznosti na poslednú inštaláciu odsávania a lisovanie papierového odpadu, a najmä vyčerpanie výrobnej kapacity, je koncom roka 2017 v pražskej tlačiarni inštalovaná vysoko výkonná šicia linka pre väzbu V1 od f. Ferag. Tá svojím maximálnym výkonom až 37 000 ks / hod. výrazne zvyšuje výkon výroby magazínovej produkcie a zvyšuje objem výroby, ktorý môžu tlačiarne ponúknuť externým zákazníkom.
2016
S ohľadom na vzrastajúci objem a variabilitu orezávanej a magazínovej produkcie je v oboch tlačiarňach významne posilnené spracovanie odpadových odrezkov. Inštalácia nového odsávania a najmä lisov, ktoré dokážu z papierových odrezkov tvoriť kompaktný balíky, dáva tlačiarňam okrem jednoduchšieho odpadového hospodárstva aj záruku bezproblémovej a výkonnejšej produkcie, a tiež značný potenciál k budúcemu rozvoju.
2015
V roku 2015 sú expedičné linky doplnené o orezové bubny, ktoré môžu upraviť formát na konkrétny rozmer podľa potrieb zákazníkov a zaistiť tak tlač letáku alebo novinového produktu aj na spad. Druhou novinkou je linka V1 Müller Martini, ktorá umožňuje kompletizáciu zložky s obálkou. To tlačiarňam otvára dvere na trh časopisov - vzápätí po spustení výrobnej linky dosahuje vyťaženie cca 1.000.000 ks magazínov týždenne.
2014 2013
V rokoch 2013 - 2014 tlačiarne úspešne vstupujú na zahraničné trhy pravidelnou výrobou letákov a spravodajských titulov pre zákazníkov v Nemecku a na Slovensku.
2011
Rok 2011 prináša zásadnú modernizáciu predtlačovej prípravy inštaláciou nových osvitových liniek dodaných firmou Krause. V tlačiarni Praha sú to 3 výrobné linky s celkovou hodinovou kapacitou 900 tlačových platní. Tlačiareň Olomouc je schopná s 2 výrobnými linkami vyrobiť 600 tlačových platní za hodinu. Ďalej je inštalované unikátne zariadenie na výrobu super panoramatických strán.
2010 2009
Rok 2009 je ďalší významný predel v budovaní tlačiarní MAFRAPRINT. Je rozhodnuté o inštalácii ďalšej výrobnej linky v tlačiarni Olomouc. Siedmy rotačný stroj KBA Colora je uvedený do prevádzky od začiatku roku 2010 a znamená významné posilnenie kapacity a výrobných možností tlačiarní. Súčasný stav 7 výrobných liniek v rozdelení 4 v tlačiarni Praha a 3 v tlačiarni Olomouc znamenajú významnú tlačovú kapacitu pokrývajúcu svojím dosahom rovnomerne celé územie Českej republiky.
2007
V roku 2007 je dokončené rozširovanie tlačových kapacít rotačných strojov inštalovaním zostávajúcich polveží, čím je dosiahnutá projektovaná výrobná kapacita všetkých 6 produkčných liniek na 48 strán berlínskeho formátu v plnej farebnosti.
2006
Rotačné tlačové stroje na všetkých výrobných linkách sú rozšírené o farebné polveže, čo vedie k zdvojnásobeniu počtu plnofarebných strán vo všetkých tlačených denníkoch a ostatných vyrábaných produktoch.
2005
Každoročne je investované do technického rozvoja tlačiarní. V rokoch 2002 až 2005 je mimo iné posilnené zariadenie pre automatickú kontrolu kvality tlače, rozširujú sa možnosti strojového vkladania a navíjanie produkcie v expedícii, a je urobena piata osvitová linka. Trvalo je posilňovaná a rozvíjaná oblasť informačných technológií, ktoré sú využívané na plánovanie a riadenie výrobných procesov.
2002
Je začaté budovanie rozsiahleho doplnkového výrobného programu (tlač letákov, inztertných a spravodajských novín), ktorý v súčasnosti predstavuje objem približne šesťdesiat percent všetkej výroby tlačiarní.
2001 1998
V lete 1998 sa začali práce na projekte výstavby nových tlačiarní v Prahe a v Olomouci. Strategické rozhodnutie o budúcom trende k farebným, väčším a prehľadnejším novinám znamená investíciu cez 3 miliardy Kč do nových budov a najmodernejšej tlačovej technológie. Prvá výroba MF DNES a ostatných titulov v nových prevádzkach v Prahe Malešiciach a v Olomouci Hodolanoch je začatá 17. júna 2001.
1994
Vydavateľstvo MAFRA, a.s. sa ako prvé z českých vydavateľstiev vydáva na cestu nezávislosti na cudzích tlačových kapacitách. V roku 1994 sú v Prahe a Olomouci vybudované vlastné novinové tlačiarne. Začatie prvej výroby denníka Mladá fronta DNES v týchto prevádzkach prebehlo 4. októbra 1994.

PRAHA
Tiskařská 2
108 00 Praha 10
Tel.: 225 068 109

Zobraziť na mape

OLOMOUC
Pavelkova 7
772 11 Olomouc
Tel.: 583 803 112

Zobraziť na mape