Firemní profil

Jsme tiskárna se dvěma strategicky umístěnými závody a dostatečnou kapacitou k uspokojení velkých, středních, ale i malých zakázek. To vše v široké škále rozměrů. S námi máte v jednom balíčku i mediatypy z celé společnosti MAFRA.

Základní informace

Tiskárny MAFRAPRINT jsou součástí akciové společnosti MAFRA, mediálního domu, který má ve svém portfoliu celou řadu mediatypů. Je mimo jiné vydavatelem celostátních deníků MF DNES, LIDOVÉ NOVINY a METRO. Internet zastupují zpravodajské portály iDNES.cz, lidovky.cz, či nejrůznější zájmové weby jako rajce.cz, arome.cz a eMimino.cz. Mediální skupina MAFRA také provozuje televizní stanice ÓČKO, internetovou televizi iDNES.tv a rádio Impuls.

Tiskárny MAFRAPRINT jsou specializované na coldsetový ofsetový tisk - vyrábíme letáky, časopisy, magazíny a noviny. Výroba probíhá ve dvou provozech umístěných v Praze a Olomouci. Tyto závody jsou vybudovány podle jednotného projektu, jsou vybaveny stejnou výrobní technologií, používají shodné technologické postupy a materiály. To vše nám umožňuje vyrábět na všech linkách ve srovnatelné kvalitě.

V tiskárnách je našim zákazníkům k dispozici kapacita až sedmi výrobních linek, jejichž základem jsou coldsetové ofsetové rotační tiskové stroje König & Bauer Colora a expediční zařízení FERAG. Koncepce dvou závodů v Olomouci a Praze poskytuje optimální podmínky pro dodržení stability technologie výroby, především provozní jistotu a vysokou kvalitu tištěné produkce. Geograficky jsou oba závody umístěny tak, aby mohly denně zásobovat novinovou produkcí všechny kraje České republiky.

Historie

2022
Je započata první fáze obnovy linek na výrobu tiskových desek, a to retrofitem stávajícího zařízení v olomoucké tiskárně. Tímto se již tak spolehlivá zařízení stávají ještě spolehlivějšími a modernějšími. Zároveň probíhá významná část výměny osvětlení jak vnitřních, tak venkovních prostor tiskáren.
2021
Opět je rozšířeno výrobkové portfolio, a to investicí do průmyslové 3D tiskárny. Tímto se tiskárny vydávají i do méně tradiční oblasti tiskové produkce.
2020
Dochází k dalšímu dovybavení snášecí linky vazby V1 v pražské tiskárně, jehož důsledkem je jak zefektivnění výroby magazínové produkce, tak i zvýšení její spolehlivosti a plynulosti.
2019
Zvyšování výkonu pokračuje i v roce 2019. V pražské tiskárně byla další výrobní linka dovybavena moderním ořezovým bubnem SNT 50, čímž byl opět významně navýšen potenciální objem zejména vysokonákladových komerčních zakázek. Dále jsou do produkce spuštěny ink jetové tiskárny na expedičních linkách, které umožňují personalizaci produkce. Zároveň v tomto roce prošly vybrané tituly deníkové produkce tiskáren přísnou kontrolou dopadu jejich výroby a produktů samotných na životní prostředí a byly certifikovány značkou EcoLabel.
2018
Tento rok je v tiskárnách ve znamení zvyšování rychlosti a efektivity výroby. V olomoucké tiskárně je výrobní technologie doplněna o další, již třetí, ořezový buben s vyšším výkonem, než doposud nabízely stávající technologie. V Praze je v předchozím roce instalovaná výrobní linka V1 doplněna o odvíjecí stanice multidisců, což umožňuje plynulejší a rychlejší zásobování linky složkami, a zařízení UniCover, umožňující falcování a nakládání obálek.
2017
V návaznosti na poslední instalaci odsávání a lisování papírového odpadu, a zejména vyčerpání výrobní kapacity, je koncem roku 2017 v pražské tiskárně instalována vysoce výkonná snášecí linka pro vazbu V1 od f. Ferag. Ta svým maximálním výkonem až 37 000 ks/hod. výrazně zvyšuje výkon výroby magazínové produkce a zvyšuje objem výroby, které mohou tiskárny nabídnout externím zákazníkům.
2016
S ohledem na vzrůstající objem a variabilitu ořezávané a magazínové produkce je v obou tiskárnách významně posíleno zpracování odpadových odřezků. Instalace nového odsávání a zejména lisů, které dokáží z papírových odřezků tvořit kompaktní balíky, dává tiskárnám kromě jednoduššího odpadového hospodářství i záruku bezproblémové a výkonnější produkce, a také značný potenciál k budoucímu rozvoji.
2015
V roce 2015 jsou expediční linky doplněny o ořezové bubny, jež mohou upravit formát na konkrétní rozměr podle potřeb zákazníků a zajistit tak tisk letáku nebo novinového produktu i na spad. Druhou novinkou je linka V1 Müller Martini, která umožňuje kompletaci složky s obálkou. To tiskárnám otevírá dveře na trh časopisů - záhy po spuštění výrobní linky dosahuje vytížení cca 1.000.000 ks magazínů týdně.
2014 2013
V letech 2013 - 2014 tiskárny úspěšně vstupují na zahraniční trhy pravidelnou výrobou letáků a zpravodajských titulů pro zákazníky v Německu a na Slovensku.
2011
Rok 2011 přináší zásadní modernizaci předtiskové přípravy instalací nových osvitových linek dodaných firmou Krause. V tiskárně Praha jsou to 3 výrobní linky s celkovou hodinovou kapacitou 900 tiskových desek. Tiskárna Olomouc je schopna se 2 výrobními linkami vyrobit 600 tiskových desek za hodinu. Dále je instalováno unikátní zařízení na výrobu super panoramatických stran.
2010 2009
Rok 2009 je další významný předěl v budování Tiskáren MAFRAPRINT. Je rozhodnuto o instalaci další výrobní linky v tiskárně Olomouc. Sedmý rotační stroj KBA Colora je uveden do provozu od začátku roku 2010 a znamená významné posílení kapacity a výrobních možností tiskáren. Stávající stav 7 výrobních linek v rozdělení 4 v tiskárně Praha a 3 v tiskárně Olomouc znamenají významnou tiskovou kapacitu pokrývající svým dosahem rovnoměrně celé území České republiky.
2007
V roce 2007 je dokončeno rozšiřování tiskových kapacit rotačních strojů instalováním zbývajících půlvěží, čímž je dosažena projektovaná výrobní kapacita všech 6 produkčních linek na 48 stran berlínského formátu v plné barevnosti.
2006
Rotační tiskové stroje na všech výrobních linkách jsou rozšířeny o barevné půlvěže, což vede ke zdvojnásobení počtu plnobarevných stran ve všech tištěných denících a ostatních vyráběných produktech.
2005
Každoročně je investováno do technického rozvoje tiskáren. V letech 2002 až 2005 je mimojiné posíleno zařízení pro automatickou kontrolu kvality tisku, rozšiřují se možnosti strojového vkládání a navíjení produkce v expedici, a je pořízena pátá osvitová linka. Trvale je posilována a rozvíjena oblast informačních technologií, jež jsou využívány k plánování a řízení výrobních procesů.
2002
Je zahájeno budování rozsáhlého doplňkového výrobního programu (tisk letáků, inztertních a zpravodajských novin), který v současné době představuje objem přibližně šedesát procent veškeré výroby tiskáren.
2001 1998
V létě 1998 jsou zahájeny práce na projektu výstavby nových tiskáren v Praze a v Olomouci. Strategické rozhodnutí o budoucím trendu k barevným, větším a přehlednějším novinám znamená investici přes 3 miliardy Kč do nových budov a nejmodernější tiskové technologie. První výroba MF DNES a ostatních titulů v nových provozech v Praze Malešicích a v Olomouci Hodolanech je započata 17. června 2001.
1994
Vydavatelství MAFRA, a.s. se jako první z českých vydavatelství vydává na cestu nezávislosti na cizích tiskových kapacitách. V roce 1994 jsou v Praze a Olomouci vybudovány vlastní novinové tiskárny. Zahájení první výroby deníku Mladá fronta DNES v těchto provozech proběhlo 4. října 1994.

PRAHA
Tiskařská 2
108 00 Praha 10
Tel.: 225 068 109

Zobrazit na mapě

OLOMOUC
Pavelkova 7
772 11 Olomouc
Tel.: 583 803 112

Zobrazit na mapě