Príprava dát

Pri príprave dát pre tlač v našich tlačiarňach je nutné vychádzať z tlačovej normy ČSN ISO 12647-3 Coldset – novinová tlač ofsetom. Zaslané tlačové PDF by malo zodpovedať norme ISO 15930, tzn. že PDF musí byť v štandarde PDF/X – 1a: 2001.

Berlínsky formát

Jedná sa o veľkosť strany 315x470mm. Ak spojíme dve berlínskej strany, vznikne berlínska panoramatická strana o fyzickom rozmere 630x470mm. V berlínskom formáte vychádza napríklad denník MF DNES.

Berlínska strana

Formát výsledku 315x470mm
Formát elektronický 313x448mm
formát sadzobný 286x435mm

Panoramatická berlínska strana

Formát výsledku 470x630mm
Formát elektronický 448x626mm
Formát sadzobný 435x599mm

Pri príprave dát pre tlač berlínskych strán sa najčastejšie vyskytujú tieto chyby:

 • Zlý rozmer elektronickej strany
 • Väčší formát sadzobného obrazcu
 • Nevycentrovanie sadzobného obrazcu voči formátu elektronickej strany
 • Zlý alebo žiadny výstupný zámer (ICC profil) u tlačového PDF
 • Prekročená hodnota 240% súčtu tónových hodnôt
 • Grafika vo farebnom priestore RGB
 • Použitie priamych farieb PANTONE

Tabloidný formát

Jedná sa o veľkosť strany 235x315mm. Ak spojíme dve tabloidné strany dohromady, vznikne tabloidná panoramatická strana o fyzickom rozmere 470x315mm (tzn. berlínska strana). V tabloidnom formáte vychádza napríklad denník METRO. Zásadný rozdiel pri príprave dát pre tabloidný formát oproti berlínskemu je v tom, že tabloidné strany sú pripravované vždy v páre, jedno tlačové PDF obsahuje dve tabloidné strany.

Jednotlivá strana

Formát výsledku 235x315mm
Formát elektronický 224x313mm
Formát sadzobný 204x286mm

Dvojice stran

Formát výsledku 315x470mm
Formát elektronický 313x448mm
Formát sadzobný 286x435mm

Pri príprave dát pre tlač tabloidných strán sa najčastejšie vyskytujú tieto chyby:

 • Nespárovanie dvoch tabloidných strán do jedného tlačového PDF
 • Nesprávna rotácia párnych a nepárnych strán
 • Zlý rozmer elektronickej strany
 • Nevycentrovanie sadzobného obrazcu voči formátu elektronickej strany
 • Zlý alebo žiadny výstupný zámer (ICC profil) u tlačového PDF
 • Prekročená hodnota 240% súčtu tónových hodnôt
 • Grafika vo farebnom priestore RGB
 • Použitie priamych farieb PANTONE

Iný formát

Je to formát, kedy na štandardnú berlínsku panoramatickú stranu je z oboch strán prilepená štandardná berlínska single strana. Grafika teda môže plynule prechádzať cez všetky štyri strany. Tento formát je využívaný najmä na reklamné účely.

Ľavá strana

Formát dokumentu 313x448mm
Formát sadzobný 295x435mm
Formát výsledku 293x435mm

Panoramatická strana

Formát dokumentu 626x448mm
Formát sadzobný 620x435mm
Formát výsledku 616x435mm

Pravá strana

Formát dokumentu 315x470mm
Formát sadzobný 313x448mm
Formát výsledku 286x435mm

Formát, ktorý ako už názov napovedá, je polovicou strany štandardnej. Pre jeho výrobu sú použité užšie role papiera a tak je možné dosiahnuť tohto formátu. Opäť sa jedná o formát využívaný pre reklamné účely.

Pol strana

Formát výsledku 315x470mm
Formát elektronický 313x448mm
Formát sadzobný 286x435mm

Ak nevyhovuje klientovi Berlínsky alebo tabloidný formát, je možné, pri dokončujúcom spracovaní produkt orezať z troch strán, podľa požiadaviek klienta. Táto možnosť je využívana pri výrobe letákov pre obchodné reťazce.

Vzorový leták

Formát výsledku 300x350mm
Formát elektronický 313x448mm
Formát sadzobný 310x355mm

Zakázka na väzbu V1

U tohto formátu je predpoklad, že bude po tlači prebiehať dokončovacie spracovanie na drátošičke s následným trojrezom. Tento spôsob spracovania je využívaný pri výrobe magazínov, ktoré majú obálku zo zušľachteného papiera tlačené pomocou inej tlačovej techniky. Pre uvedenie parametrov, bol použitý vzor výsledného produktu vo formáte A4 so spadávkou.

Produkt rozmeru A4

Formát výsledku 210x297mm
Formát elektronický 313x448mm
Formát sadzobný 307x430mm

Pri príprave dát pre tlač zákazky na väzbu V1 sa najčastejšie vyskytujú tieto chyby:

 • Zle definovaná spadávka
 • Chybne umiestnené orezové značky
 • Zlý rozmer elektronickej strany
 • Väčší formát sadzobného obrazcu
 • Nevycentrovanie sadzobného obrazcu voči formátu elektronickej strany
 • Zlý alebo žiadny výstupný zámer (ICC profil) u tlačového PDF
 • Prekročená hodnota 240% súčtu tónových hodnôt
 • Grafika vo farebnom priestore RGB
 • Použitie priamych farieb PANTONE

PRAHA
Tiskařská 2
108 00 Praha 10
Tel.: 225 068 109

Zobraziť na mape

OLOMOUC
Pavelkova 7
772 11 Olomouc
Tel.: 583 803 112

Zobraziť na mape